Regulamin

  1. Wprowadzenie

Witamy w naszych apartamentach w malowniczej Igrane, Chorwacja. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i komfortu wszystkim Gościom.

  1. Rezerwacja i zameldowanie

Rezerwacja apartamentu jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

Zameldowanie jest możliwe od godziny [Wpisz godzinę] w dniu przyjazdu, wymeldowanie do godziny [Wpisz godzinę] w dniu wyjazdu.

  1. Zasady przebywania na terenie obiektu

Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju w godzinach [Wpisz godziny, np 22:00-07:00].

W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów.

Na terenie obiektu nie są dozwolone zwierzęta.

Goście zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w apartamentach oraz wspólnych przestrzeniach.

Każde uszkodzenie lub zniszczenie mienia obiektu powinno być niezwłocznie zgłoszone administratorowi.

  1. Zakaz niszczenia mienia

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wynikające z ich działań.

W przypadku stwierdzenia zniszczeń, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych przedmiotów.

  1. Bezpieczeństwo

Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w widocznych miejscach i zamykanie drzwi na klucz podczas nieobecności.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub uszkodzone na terenie obiektu.

  1. Parkowanie

Należy pamiętać, że obiekt nie oferuje parkingu. Goście mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych w okolicy na własną odpowiedzialność.

  1. Wyjazd

Przy wymeldowaniu prosimy o pozostawienie apartamentu w stanie nie pogorszonym, opróżnienie lodówki oraz wyrzucenie śmieci.

  1. Postanowienia końcowe

W przypadku naruszenia regulaminu, administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu, bez zwrotu kosztów pobytu.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z prawem obowiązującym w Chorwacji.

Dziękujemy za wybór naszych apartamentów i życzymy przyjemnego pobytu!