Polityka prywatności

 1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu igrane.pl (dalej: „Serwis”) o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, prawach, jakie im przysługują, oraz o środkach ochrony prywatności, jakie zostały wdrożone. Szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu igrane.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 501-444-444.

 1. Zakres i cel zbierania danych

Serwis zbiera dane osobowe w następującym zakresie:

 • Imię i nazwisko – w celu identyfikacji użytkownika.
 • Adres e-mail – w celu komunikacji z użytkownikiem.
 • Dane niezbędne do realizacji płatności – w celu przeprowadzenia transakcji.
 • Dane gromadzone automatycznie (adres IP, typ przeglądarki, itp.) – w celu poprawy funkcjonalności serwisu i analiz statystycznych.

 1. Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami:

 • Legalności, uczciwości i przejrzystości.
 • Ograniczenia celu – dane są zbierane wyłącznie na wyraźnie określone, legalne cele.
 • Minimalizacji danych – zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celów.
 • Dokładności – dane są regularnie aktualizowane i sprostowywane.
 • Ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne.
 • Integralności i poufności – zapewnione są odpowiednie środki ochrony danych.

 1. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane tylko i wyłącznie w przypadkach wymaganych przez prawo, a także dostawcom usług, z którymi Serwis współpracuje w celu realizacji usług (np. firmy płatnicze, dostawcy usług IT). Wszelkie podmioty, którym dane mogą być przekazane, zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej ochrony i poufności danych.

 1. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymywania kopii.
 • Sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 • Ograniczenia przetwarzania danych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Przenoszenia danych.
 • W celu realizacji tych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych.

 1. Bezpieczeństwo danych

Serwis stosuje zaawansowane środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym szyfrowanie połączeń, systemy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem, procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

 1. Cookies i technologie śledzące

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz dla celów statystycznych i reklamowych. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach lub w funkcjonowaniu Serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji Polityki na stronie Serwisu.

 1. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod wskazanym numerem telefonu.